light novel

Title Type Date Platform Names Characters Series
The Melancholy of Haruhi Suzumiya Book 2003-06-06 Itou Noizi, Tanigawa Nagaru Asahina Mikuru, Asakura Ryouko, Koizumi Itsuki, Kyon, Nagato Yuki, Suzumiya Haruhi
The Sigh of Haruhi Suzumiya Book 2003-09-30 Itou Noizi, Tanigawa Nagaru
The Boredom of Haruhi Suzumiya Book 2003-12-27 Itou Noizi, Tanigawa Nagaru
The Disappearance of Haruhi Suzumiya Book 2004-07-31 Itou Noizi, Tanigawa Nagaru Asahina Mikuru, Asakura Ryouko, Koizumi Itsuki, Kyon, Nagato Yuki, Suzumiya Haruhi
The Rampage of Haruhi Suzumiya Book 2004-10-01 Itou Noizi, Tanigawa Nagaru
The Wavering of Haruhi Suzumiya Book 2005-03-21 Itou Noizi, Tanigawa Nagaru Asahina Mikuru, Koizumi Itsuki, Kyon, Nagato Yuki, Suzumiya Haruhi
The Intrigues of Haruhi Suzumiya Book 2005-08-31 Itou Noizi, Tanigawa Nagaru Asahina Mikuru, Koizumi Itsuki, Kyon, Nagato Yuki, Suzumiya Haruhi
The Indignation of Haruhi Suzumiya Book 2006-05-01 Itou Noizi, Tanigawa Nagaru
The Dissociation of Haruhi Suzumiya Book 2007-04-01 Itou Noizi, Tanigawa Nagaru Asahina Mikuru, Koizumi Itsuki, Kyon, Nagato Yuki, Suzumiya Haruhi
Kuroyukihime's Return Book 2009-02-10 HiMA, Kawahara Reki Haruyuki Arita, Kurashima Chiyuri, Kuroyukihime, Mayuzumi Takumu
The Dirty Way to Destroy the Goddess's Heroes, Vol. 1 Book 2019-07-30 Asagi Tohsaka, Jordan Taylor, Sakuma Sasaki